02w

Szív / Heart

A test mint forma, a forma mint szimbólum, a szimbólum mint ékszer.Munkámban az ékszerek testrészeket ábrázoló tematikája és a fiziognómia tudománya találkozott. A Carl Hutter által kidolgozott pszichofiziognómia, mely a lelki alkatok és a testi jegyek közötti összefüggéseket kutatja, három fő alkati típust határozott meg, a mozgás-, az érzékelés-, és a táplálkozásorientált alkatot.

The body as a form, the form as a symbol, the symbol as jewellery. My work is a combination of the idea of jewellery depicting the body and the study of physiognomy. Physiognomy was developed by Carl Hutter, and it researches the relations between man’s mental and physical characteristics. It divides humans into three categories: movement orientated, sensation orientated and nutrition orientated.