04w

Gerinc / Spine

Ahhoz, hogy a világról képet alkothassunk, minden nagyobb kultúra létrehozott valamilyen kozmológiát, mely a természetben fellelhető dolgok végső megismeréseként, elemekre bontotta a valóságot. A tűz, a levegő, a víz, és a föld, temperamentumoknak való megfeleltetése egyfajta intuitív tudást közvetít a személyiségről. A gerinc,mint amulett az egyiptomiak fontos szimbóluma volt. Az életfa, az “Axis mundi”, Hermész botja, vagy Jákob lajtorjája a gerinc egyfajta szinonímiájaként az örök élet, a transzcendenssel való kapcsolat letéteményese.

In order to be able to form a notion about the world, all major civilisations created some kind of cosmology that broke reality into the smallest energies and particles possible. This way all creations of nature could be seen as they really were. The elements  (fire, air , water and earth) corresponding to characteristics convey an intuitive knowledge of personality. The spine as an amulet was a very important symbol for Egyptians. Axis mundi, the tree of life, Hermes’ stick or Jacob’s ladder can be wieved as synonyms for spine, as well as eternal life and the union with the transcendental world.