03w

Szem / Eye

A szemábrázolások gazdag jelentéstartalmához számszimbolika is társul. Az egy szem a védelmező tekinteten kívül, magát Istent is jelképezi, aki egy szemmel egyszerre lát múltat, jelent, jövőt, vagyis más létsíkról szemléli a valóságot, ahonnan nem a dolgok sokfélesége, hanem inkább azok egysége szembetűnő. A tekintet, amely farkasszemet néz az ártó szándékkal, maga a dualitás, a profán világ. A harmadik szem, az intuitív tudás, a szintézis.

The rich descriptions of the eye come together with numerical symbolism. The eye can represent protection as well as God himself, who can see with one eye past, present and future, that is, he sees reality from a different sphere, where unity is more striking that diversity. The look facing malice is in fact duality, the profan world itself. The third eye represents intuitive knowledge and synthesis.